OBRAZEC O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVOLITEV V NAZIV NA ALMA MATER EUROPAEA – ECM